Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Utilizarea Spy Glass pentru fuziunile rigideEtapă

1.

Selectați Spy Glass din bara de instrumente.

2.

Spy Glass suprapune al doilea set de imagini într-un cadru peste setul de date primar.

Poziționați fereastra oriunde peste imaginea subiacentă.

3.

Redimensionați-o sau repoziționați-o în zona dorită și conturați-o glisând colțurile ferestrei.

4.

Derulați secțiunile de imagine utilizând butoanele cu săgeți .

5.

Zoom asupra regiunii de interes.

6.

Examinați și acceptați rezultatul fuziunii dacă acesta este satisfăcător.

7.

Selectați Done după ce terminați.

Rezultatul fuziunii este salvat pentru procesare ulterioară.

Art. nr.: 60917-40RO

Fecha de publicación: 2017-11-23