Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Utilizarea funcției de mixare cu modul de corecțieEtapă

1.

Selectați Blending și mutați glisorul la stânga sau la dreapta peste zona de vizualizare utilizând mouse-ul (sau degetul pentru ecranele tactile) pentru a regla imaginea mixată.

2.

Derulați secțiunile de imagine utilizând butoanele cu săgeți .

3.

Analizați zona de deformare comutând și comparând setul de imagini Original cu cel corectat.

4.

Examinați și acceptați rezultatul fuziunii dacă acesta este satisfăcător.

5.

Selectați Done după ce terminați.

Setul de imagini corectate este salvat pentru procesare ulterioară.

Art. nr.: 60917-40RO

Fecha de publicación: 2017-11-23