Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Ako používať Spy Glass s elastickou deformáciouKrok

1.

Vyberte Spy Glass na paneli s nástrojmi.

2.

Spy Glass premietne druhý súbor snímok v ráme nad prvý súbor snímok.

Okno sa môže umiestniť kdekoľvek na podkladový obraz.

3.

Zmeňte veľkosť alebo ho premiestnite do požadovanej oblasti a upravte tvar potiahnutím rohov okna.

4.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

5.

Použite funkciu Zoom na svoju oblasť záujmu.

6.

Analyzujte oblasť deformácie prepínaním a porovnávaním súboru snímok Original so skorigovaným súborom snímok.

7.

Skontrolujte výsledok a ak je uspokojivý, prijmite ho .

8.

Po dokončení zvoľte Done.

Skorigovaný súbor snímok sa uloží na ďalšie spracovanie.

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18