Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Spy Glass

Všeobecné informácie

Spy Glass používajte na vizuálne overenie presnosti syntézy obrazov pre celú množinu obrazov jeho posunutím na miesto záujmu na obrazovom reze.

Umožňuje vám to zobraziť štruktúry v dvoch množinách obrazov súčasne (napr. tvar alebo veľkosť nádoru).

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18