Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Kontaktné údaje

Podpora

Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy, obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:

Oblasť

Telefón a fax

E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná a Južná Amerika

Tel.: +1 800 597 5911

Fax: +1 708 409 1619

[email protected]

Brazília

Tel.: (0800) 892 1217

[email protected]

VB

Tel.: +44 1223 755 333

[email protected]

Španielsko

Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a francúzsky hovoriace oblasti

Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa

Tel.: +49 89 991568 1044

Fax: +49 89 991568 811

Japonsko

Tel.: +81 3 3769 6900

Fax: +81 3 3769 6901

Očakávaná servisná životnosť

V prípade tohto produktu sa ponúkajú aktualizácie softvéru a podpora na mieste na dobu päť rokov servisu.

Spätná väzba

V tejto používateľskej príručke sa i napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby. V prípade návrhov na zlepšenie nás kontaktujte na adrese [email protected].

Výrobca

Brainlab AG

Olof-Palme-Str. 9

81829 Munich

Nemecko

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18