Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Ako používať Spy Glass pre rigidné syntézyKrok

1.

Vyberte Spy Glass na paneli s nástrojmi.

2.

Spy Glass premietne druhý súbor snímok v ráme nad prvý súbor snímok.

Umiestnite okno kdekoľvek na podkladový obraz.

3.

Zmeňte veľkosť alebo ho premiestnite do požadovanej oblasti a upravte jeho tvar potiahnutím rohov okna.

4.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

5.

Použite funkciu Zoom na svoju oblasť záujmu.

6.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho .

7.

Po dokončení zvoľte Done.

Výsledok syntézy sa uloží na ďalšie spracovanie.

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18