Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Ako používať funkciu Virtual iMRI CranialKrok

1.

Vyberte pár syntézy na kontrolu alebo výpočet.

Na kontrolu vyberajte a prepínajte medzi pármi syntézy .

2.

Syntézu skontrolujte pomocou funkcie Blending/Spy Glass.

Funkcia Spy Glass je predvolene aktivovaná.

3.

Vyberte Calculate na spustenie simulácie.

4.

V rámci dialógového okna môžete:

  • Vybrať už existujúcu resekčnú dutinu.

  • Nakresliť svoju vlastnú resekčnú dutinu. Tým sa otvorí nástroj SmartBrush.

5.

Ak v tomto bode vytvárate resekčnú dutinu v intraoperačnom súbore snímok, dbajte na nasledujúce:

  • Aplikácie sa môžu spojiť/prepnúť na SmartBrush, ak ešte nebola vytvorená žiadna resekčná dutina
  • Zabezpečte, aby bol intraoperačný súbor snímok na kreslenie vybratý v nástroji SmartBrush
  • Zabezpečte, aby bol nový objekt resekčnej dutiny vytvorený v intraoperačnom súbore snímok
  • Resekčná dutina musí byť zakreslená čo najpresnejšie (na základe chirurgických výsledkov a toho, čo je viditeľné na intraoperačnom súbore snímok)
  • Nevytvárajte zámerne menšiu alebo väčšiu dutinu, aby ste ovplyvnili výsledky výpočtu
  • Nastavenie funkcie Windowing v rámci intraoperačného súboru snímok môže pomôcť vizualizovať resekčnú dutinu

6.

Vyberte svoju resekčnú dutinu v dialógovom okne a vyberte OK.

7.

Počas výpočtu sa zobrazí animácia. Ak chcete počas prebiehajúceho výpočtu kontrolovať svoje údaje, môžete animáciu zavrieť.

8.

Zvoľte medzi orientáciami axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia .

9.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

10.

Skontrolujte a overte výsledky simulácie prepínaním medzi Blending/Spy Glass.

Prepnite Original na porovnanie simulácie s pôvodným obrazom.

11.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

Po prijatí výsledku syntézy sa zobrazí jeho stav.

12.

Po dokončení zvoľte Done.

Výsledky syntézy sa uložia na ďalšie spracovanie.

Varovanie
Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18