Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Image Fusion pre kraniálne procedúry

Všeobecné informácie

Pri spustení kraniálneho pracovného toku si môžete vybrať medzi:

  • Image Fusion

  • Distortion Correction Cranial

  • Virtual iMRI Cranial

Obrazy sa zlúčia na základe spoločných anatomických štruktúr viditeľných na oboch súboroch snímok.

Cieľom je skontrolovať kvalitu výsledkov syntézy a ak sú uspokojivé, schváliť syntézu. Syntézu uložíte výberom položky Done.

Varovanie

Usporiadanie kraniálnej obrazovkyČ. Vysvetlenie

Axiálne, koronárne a sagitálne rekonštrukcie ako ukážka aktuálneho výsledku.

Volič axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia.

Oblasť záujmu (ROI), použitá na rigidnú syntézu, je zobrazená ako bodkovaná čiara v hlavnom zobrazení a ACS rekonštrukciách .

Aktuálny zlúčený pár je zobrazený ako prekrytie, ktorého ukážku je možné zobraziť aj v ACS rekonštrukciách .

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18