Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Dokončenie a zatvorenie Image Fusion

Kontrola čakajúcichVšetky výsledky syntézy sa musia prijať alebo skontrolovať predtým, než budete môcť zatvoriť softvér alebo ich používať s inými aplikáciami. Ak sa pokúsite pokračovať bez prijatia alebo odmietnutia výsledku, otvorí sa dialógové okno Review Pending.

Možnosti


Vráťte sa späť a schváľte čakajúce výsledky.Pokračujte bez schválenia syntézy.

Schválenia syntézy

Výsledky deformáciePo schválení syntézy sa skorigovaný súbor snímok uloží a originál sa potom odstráni zo SELECTED DATA. Originál sa v prípade potreby stále môže vybrať z odkladacieho priestoru pacienta.

Zaobchádzanie s údajmi DTI

  • Štúdiu DTI vždy vyberajte z ponuky údajov na ľavej strane. Nevyberajte oddelene B0, FA alebo ADC.

  • S platnou štúdiou DTI sa zaobchádza ako so zväzkom v rámci Image Fusion, s názvom „DTI Bundle“.

  • So všetkými zväzkami DTI sa zaobchádza rovnako. Napríklad ak sa zväzok koriguje, vytvoria sa štyri nové súbory snímok (B0, FA, farebné FA, ADC).

Uloženie údajov pri vypnutí

Upozornenie
Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18