Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Ako sa definuje zarovnanie

Referenčný pár syntézy môžete zmeniť s použitím funkcie Align. Umožňuje vám to určiť najlepšiu orientáciu na zobrazenie.Ak chcete zmeniť orientáciu obrazu alebo definovať zarovnanie vybratej množiny obrazov, vykonajte nasledovné:

Krok

1.

Z ponuky vyberte Align .

2.

Zvoľte množinu obrazov určenú na definovanie zarovnania.

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18