Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Ako používať Image Fusion pre kraniálne procedúryKrok

1.

Automaticky sa spustí rigidná syntéza.

Na kontrolu vyberajte a prepínajte medzi pármi syntézy .

2.

Syntézu skontrolujte pomocou funkcie Blending/Spy Glass.

Funkcia Spy Glass je predvolene aktívna.

3.

Zvoľte medzi orientáciami axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia .

4.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

5.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

Po prijatí výsledku syntézy sa zobrazí jeho stav.

6.

Po dokončení zvoľte Done.

Výsledky syntézy sa uložia na ďalšie spracovanie.

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18