Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Ako sa vykonávajú úpravy automatických syntézKrok

1.

Vyberte Adjust na paneli s nástrojmi.

2.

Posúvajte obraz ťahaním ovládača posunutia , až kým sa snímka jantárovej farby neumiestni do správnej polohy.

3.

Otočte snímku vybratím a otočením kruhu s vybodkovanou líniou , kým snímka v jantárovej farbe nie je vhodne umiestnená.

4.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

5.

Na priblíženie alebo oddialenie použite Ctrl a koliesko myši.

6.

  • Vyberte Fusion na spustenie automatickej syntézy alebo;

  • Vyberte Calculate v režime korekcie na vytvorenie skorigovaného súboru snímok po upravení aktuálneho páru syntézy.

7.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho .

8.

Po dokončení zvoľte Done.

Výsledok sa uloží na ďalšie spracovanie.

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18