Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Blending s elastickou deformáciou

Všeobecné informácie

Funkcia Blending v rámci Distortion Correction Cranial, Curvature Correction Spine alebo Virtual iMRI Cranial pracuje na rovnakom princípe ako pri syntéze Original, s dvomi súbormi snímok zobrazenými s použitím modrej a jantárovej farby.

Keď vyberiete Blending v rámci Distortion Correction Cranial, Curvature Correction Spine alebo Virtual iMRI Cranial, predvolene sa zobrazí mriežka deformácie. Čiary mriežky indikujú smer korekcie, zatiaľ čo farebné čiary označujú oblasti úpravy obrazu.

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18