Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Ako zatvoriť aplikáciu Image Fusion

Krok

1.

Dokončite aktuálnu úlohu výberom Done.

Image Fusion uloží výsledky na neskoršie zobrazenie v systéme DICOM.

2.

Na paneli s nástrojmi vyberte Home na minimalizovanie aplikácie.

3.

Vyberte Exit na hlavnej obrazovke softvéru Content Manager.

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18