Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Ako prispôsobiť párovanie syntézyPárovanie súborov snímok môžete zmeniť s použitím funkcie Edit.

Krok

1.

Vyberte Data a otvorte rozbaľovaciu ponuku Fusion Tree .

2.

Vyberte Edit .

3.

Vyberte súbor snímok a potiahnite ho do ďalšieho súboru snímok, s ktorým ho chcete syntetizovať.

Nový pár sa zvýrazní namodro.

4.

Zatvorte ponuku Data a vráťte sa na hlavnú obrazovku.

5.

Vyberte Calculate/Fusion na zlúčenie súborov snímok.

6.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

Po prijatí výsledku syntézy sa zobrazí jeho stav.

7.

Po dokončení zvoľte Done.

Ďalšie technické informácie o predvolených pároch syntézy vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18