Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Ako používať funkciu Curvature Correction SpineKrok

1.

Na kontrolu alebo výpočet vyberajte a prepínajte medzi pármi syntézy .

2.

Funkcia Adjust je predvolene aktivovaná.

Pred výpočtom manuálne zarovnajte obrazy pomocou nástrojov na posúvanie a otáčanie .

3.

Vyberte Calculate na spustenie syntézy.

V závislosti od vstupných obrazov sa môže zobraziť výzva:

  • Aby ste vybrali súbor snímok na korekciu

  • Aby ste preniesli korekciu vypočítanú pre jeden súbor snímok do siete ďalších súborov snímok

4.

Syntézu skontrolujte pomocou funkcie Blending/Spy Glass.

Funkcia Spy Glass je predvolene aktívna.

5.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

6.

Skontrolujte a overte korekciu prepínaním medzi Blending/Spy Glass.

Prepnite Original na porovnanie korekcie zakrivenia s pôvodným obrazom.

7.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

Po prijatí výsledku syntézy sa zobrazí jeho stav.

8.

Po dokončení zvoľte Done.

Skorigovaný súbor snímok sa uloží na ďalšie spracovanie.

Varovanie

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18