Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Ako používať Image Fusion pre spinálne procedúryKrok

1.

Na kontrolu vyberajte a prepínajte medzi pármi syntézy .

2.

Vyberte ROI (oblasť záujmu).

3.

Nastavte rám pomocou ovládacích prvkov na zmenu veľkosti, posunutie a otočenie tak, aby ohraničoval oblasť, ktorú chcete použiť ako referenciu syntézy.

4.

Zvoľte medzi orientáciami axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia .

5.

Funkcia Adjust je predvolene aktivovaná. Pred výpočtom manuálne zarovnajte obrazy pomocou nástrojov na posúvanie a otáčanie.

6.

Vyberte Fusion na zlúčenie súborov snímok.

7.

Funkcia Spy Glass je predvolene aktívna.

Syntézu skontrolujte pomocou funkcie Blending/Spy Glass.

8.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

9.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

Po prijatí výsledku syntézy sa zobrazí jeho stav.

10.

Po dokončení zvoľte Done.

Výsledok syntézy sa uloží na ďalšie spracovanie.

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18