Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Základné možnosti zobrazenia

Vyberte tlačidlo zobrazenia, kliknite a podržte myš na reze alebo položte prst pri použití dotykového monitora, a postupujte podľa nasledujúceho opisu.

Tlačidlo

Funkcia

OpisPosun rezu v rámci okna

Potiahnite rez na požadované miesto.Posúvanie po všetkých rezoch v rámci okna

Ťahaním nahor alebo nadol si môžete prehliadať všetky rezy.Priblíženie alebo oddialenie rezu

  • Potiahnite nahor (oddialenie) alebo nadol (priblíženie).
  • Ak používate dotykovú obrazovku, položte dva prsty na obraz a potiahnite smerom k sebe (oddialenie) alebo smerom od seba (priblíženie).


Úprava jasu a kontrastu rezu

  • Ťahaním nadol/nahor zvýšte/znížte jas.
  • Ťahaním doprava/doľava zvýšte/znížte úroveň kontrastu.

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18