Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Justera ROI (intresseområde)

Allmän information

Använd justeringsfunktionerna för att justera fusionsområdet så att alla relevanta strukturer för behandling tas med.

Om bildfusion utförs på ett manuellt definierat ROI (intresseområde) begränsas fusionsalgoritmen till ROI-området. Detta möjliggör högre fusionsnoggrannhet i ett begränsat spatiellt område.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15