Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Navigeringsfunktioner

Grundläggande navigeringsfunktioner

Följande grundläggande navigeringsfunktioner finns i verktygsfältet.

Alternativ


Visar huvudskärmen i Content Manager.Återgår till föregående steg.

Du uppmanas spara eller kassera nuvarande fusionsresultat.Bekräftar fusionsstatus och fortsätter till nästa steg.

Aktuella resultat sparas för fortsatt bearbetning.Visar listan över fusionspar och sidan för val av data.Data kan läggas till eller raderas från datavalsprocessen.Visar tillgängliga varningar kopplade till dessa data.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15