Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Hur du använder blending med elastisk deformationSteg

1.

Välj Blending och flytta reglaget åt vänster eller höger i granskningsområdet med musen (eller med ett finger om du har pekskärm) för att justera den blandade bilden.

2.

Rulla genom bildsnitten med pilknapparna .

3.

Analysera deformationsområdet genom att växla mellan och jämföra Original-bilduppsättningen med den korrigerade.

4.

Granska och acceptera resultatet om det är tillfredsställande.

5.

Välj Done när detta är klart.

Den korrigerade bilduppsättningen sparas för fortsatt behandling.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15