Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Systematiska felResultaten av Virtual iMRI Cranial är baserade på intraoperativa bilduppsättningar. Dessa bilduppsättningar kan innehålla systematiska fel och de ”verkliga” resektionsresultaten kan skilja sig från de resultat som är synliga i intraoperativa och virtuella bilduppsättningar på grund av exempelvis:

  • avlägsnande av spatlar eller andra instrument från hjärnan
  • resektionshålighetens kanter faller in
  • hjärnan slappnar av in i de resecerade håligheterna

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15