Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Resultat av Virtual iMRI Cranial

Exempel på Virtual iMRI Cranial med användning av iCTNär Virtual iMRI Cranial-algoritmen är klar markeras den resulterande bilduppsättningen med FUSED och den nya bilduppsättningen märks med [Virtual]. Bilduppsättningar från preoperativa planer som har deformerats underförstått kan kommas åt och placeras på ett överlägg .

Vid intraoperativ CT-bildtagning består den virtuella bilduppsättningen av uppdaterad och deformerad mjukvävnadsanatomi från preoperativ bildtagning och benanatomi från intraoperativa bildtagning.

Exempel på Virtual iMRI Cranial med användning av iMRINär Virtual iMRI Cranial-algoritmen är klar markeras den resulterande bilduppsättningen med FUSED och den nya bilduppsättningen märks med [Virtual]. Bilduppsättningar från preoperativa planer som har deformerats underförstått kan kommas åt och placeras på ett överlägg .

Vid MR-bildtagning består den virtuella bilduppsättningen endast av uppdaterad och deformerad mjukvävnadsanatomi från preoperativ bildtagning.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15