Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Blending med elastisk deformation

Allmän information

Blending i Distortion Correction Cranial, Curvature Correction Spine eller Virtual iMRI Cranial följer samma principer som en Original-fusion, där de båda bilduppsättningarna visas i blått och orange.

När Blending har valts i Distortion Correction Cranial, Curvature Correction Spine eller Virtual iMRI Cranial visas som standard ett deformationsrutnät. Linjerna i rutnätet visar korrigeringens riktning, medan färgkodade celler markerar de områden där modifiering gjorts på bilden.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15