Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Hur du använder BlendingSteg

1.

Välj Blending och flytta reglaget åt vänster eller höger i granskningsområdet med musen (eller med ett finger om du har pekskärm) för att justera den blandade bilden.

2.

Rulla genom bildsnitten med pilknapparna .

3.

Zoom till ditt intresseområde.

4.

Granska och acceptera fusionsresultatet om det är tillfredsställande.

5.

Välj Done när detta är klart.

Fusionsresultatet sparas för fortsatt bearbetning.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15