Lead Localization

Assurez-vous de choisir la version correcte du logiciel en sélectionnant le logo Brainlab dans l’angle inférieur droit du logiciel correspondant.

Introduksjon til programvareoversikt

Generell informasjon

Lead Localization er utviklet for å hjelpe nevrokirurger med å lokalisere posisjonen til ledninger i medisinske avbildningsdata (f.eks. har disse ledningene blitt implantert for DBS-behandling (dyp hjernestimulering)).

Art. nr. 60917-70NO

Date de publication : 2019-05-16