Lead Localization

Assurez-vous de choisir la version correcte du logiciel en sélectionnant le logo Brainlab dans l’angle inférieur droit du logiciel correspondant.

Visning av ledning

Et skjæringspunkt er det punktet i 3D-området der ledningens akse krysser det viste rekonstruksjonsplanet.

Et skjæringspunkt vises:

  • forbi inngangen

  • mellom målet og inngangen

  • forbi målet

Når dybdeposisjonen er plassert på målpunktet, og når du har valgt Center, angir skjæringspunktet målets eksakte posisjon.Nr. Forklaring

Skjæringspunktet er forbi inngangen

Skjæringspunktet er inngangen

Skjæringspunktet er mellom målet og inngangen

Skjæringspunktet er målet

Skjæringspunktet er forbi målet

Art. nr. 60917-70NO

Date de publication : 2019-05-16