Lead Localization

Assurez-vous de choisir la version correcte du logiciel en sélectionnant le logo Brainlab dans l’angle inférieur droit du logiciel correspondant.

Lagre eller lukke programvaren

Knapp Funksjon


Sender deg tilbake til forrige trinn og forkaster endringer.Velg Done for å gjøre følgende:

  • Lagre eksisterende oppgave

  • Lukke Lead Localization

  • Åpne et annet programVelg Home for å lagre endringer og gå tilbake til Content Manager.

Programmet kjører i bakgrunnen slik at du kan fortsette der du avsluttet sist.

Art. nr. 60917-70NO

Date de publication : 2019-05-16