Lead Localization

Assurez-vous de choisir la version correcte du logiciel en sélectionnant le logo Brainlab dans l’angle inférieur droit du logiciel correspondant.

Justere lednings-/baneposisjon

Oversikt

Du kan interaktivt reposisjonere mål- og inngangspunkter for ledningen i visningene ved å dra punktet til ønsket plassering.

Art. nr. 60917-70NO

Date de publication : 2019-05-16