Lead Localization

Assurez-vous de choisir la version correcte du logiciel en sélectionnant le logo Brainlab dans l’angle inférieur droit du logiciel correspondant.

Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon beskyttet av åndsverkloven. Ingen del av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Brainlab.

Brainlab-varemerker

Brainlab® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation.

Patentinformasjon

Dette produktet kan være dekket av én eller flere patenter eller patentsøknader som er under behandling. For detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrert tredjeparts programvare

Denne programvaren er basert på følgende arbeid. Hele lisensen og opphavsretten finner du ved å følge koblingene under:

CE-merke  • CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de vesentlige kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF, direktivet om medisinsk utstyr (“MDD”).
  • Lead Localization er et produkt i klasse IIb i henhold til reglene som er etablert av MDD.

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning tillater ikke at dette instrumentet selges eller bestilles av andre enn leger.

Art. nr. 60917-70NO

Date de publication : 2019-05-16