Lead Localization

Assurez-vous de choisir la version correcte du logiciel en sélectionnant le logo Brainlab dans l’angle inférieur droit du logiciel correspondant.

Wprowadzenie do opisu oprogramowania

Informacje ogólne

Oprogramowanie Lead Localization jest przeznaczone do wspomagania chirurgów w lokalizowaniu położenia odprowadzeń w medycznych danych obrazowych (np. w przypadku odprowadzeń wszczepionych w celu głębokiej stymulacji mózgu, DBS).

Nr art.: 60917-70PL

Date de publication : 2019-02-07