Lead Localization

Assurez-vous de choisir la version correcte du logiciel en sélectionnant le logo Brainlab dans l’angle inférieur droit du logiciel correspondant.

Dostosowywanie parametrów kształtuKażdy rodzaj 3D Shape ma parametry, które można dostosować.

Krok

1.

Wybrać typ 3D Shape z menu rozwijanego .

2.

Za pomocą Add Section dodać nową zaznaczoną sekcję do 3D Shape.

3.

Zmienić parametry odpowiednio do danego zastosowania chirurgicznego, np.:

  • Diameter

  • Tip Offset

  • Offset

  • Length

4.

Wybrać Ok.

Nr art.: 60917-70PL

Date de publication : 2019-02-07