Lead Localization

Assurez-vous de choisir la version correcte du logiciel en sélectionnant le logo Brainlab dans l’angle inférieur droit du logiciel correspondant.

Układ ACSPodczas panoramowania widoków biały krzyżyk wskazuje środek widoku. Podczas przewijania widoków żółty krzyżyk pokazuje przecięcie aktualnej trajektorii z płaszczyzną rekonstrukcji.

Nr art.: 60917-70PL

Date de publication : 2019-02-07