Lead Localization

Assurez-vous de choisir la version correcte du logiciel en sélectionnant le logo Brainlab dans l’angle inférieur droit du logiciel correspondant.

Introduktion till programöversikt

Allmän information

Lead Localization är utformat för att stödja neurokirurger vid lokalisering av avledningars positioner i medicinska bilddata (t.ex. är dessa avledningar implanterade för behandling med djup hjärnstimulering (Deep Brain Stimulation, DBS)).

Art. nr 60917-70SV

Date de publication : 2018-11-22