Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Modificarea perechilor fuzionate

Informații generale

Funcția Image Fusion construiește o rețea de perechi fuzionate pe baza proprietăților imaginilor (de ex., timp de achiziție, modalitate imagistică, rezoluție spațială etc.).

Activarea meniului Data, secțiunea Fusion Pairs permite afișarea unei prezentări generale a perechii curente examinate și a celorlalte perechi disponibile.

În meniul Fusion Pairs sunt disponibile două funcționalități diferite:

  • Modificarea manuală a asocierii utilizând funcția Edit

  • Modificarea orientării de afișare a anumitor seturi de imagini utilizând funcția Align

Art. nr.: 60917-40RO

Fecha de publicación: 2017-11-23