Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Image Fusion pentru proceduri spinale

Informații generale

La inițierea unui flux de lucru spinal puteți alege între:

  • Image Fusion

  • Spine Curvature Correction

Imaginile sunt fuzionate pe baza structurilor anatomice comune ambelor seturi de imagini.

Scopul este verificarea calității rezultatelor fuziunii și, în cazul în care aceasta este bună, aprobarea fuziunii. Salvați fuziunea selectând Done.

Avertisment

Dispunere pe ecranul procedurii spinaleNr. Explicație

Reconstrucții axiale, coronale și sagitale ca previzualizare a rezultatului curent.

Selector pentru modurile de vizualizare axial, coronal și sagital.

Regiunea de interes (ROI) este afișată ca o linie punctată în fereastra principală și în reconstrucțiile ACS .

Perechea fuzionată curentă este afișată ca o suprapunere, care poate fi previzualizată și în reconstrucțiile ACS .

Art. nr.: 60917-40RO

Fecha de publicación: 2017-11-23