Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Ako sa vykonáva manuálna syntézaKrok

1.

Vyberte Adjust na paneli s nástrojmi.

2.

Posúvajte obraz ťahaním ovládača posunutia , až kým sa snímka v jantárovej farbe neumiestni do správnej polohy.

3.

Otočte snímku vybratím a otočením kruhu s vybodkovanou líniou , kým snímka v jantárovej farbe nie je vhodne umiestnená.

4.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho . Manuálne upravený výsledok by sa mohol uložiť ako syntéza pre aktuálny pár.

5.

Po dokončení zvoľte Done.

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18