Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Ako používať funkciu BlendingKrok

1.

Vyberte Blending a posunutím jazdca doľava alebo doprava cez oblasť zobrazenia pomocou myši (alebo prsta pri dotykovej obrazovke) upravte zmiešaný obraz.

2.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

3.

Použite funkciu Zoom na svoju oblasť záujmu.

4.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

5.

Po dokončení zvoľte Done.

Výsledok syntézy sa uloží na ďalšie spracovanie.

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18