Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Contrast Clearance Analysis

Allmän information

Contrast Clearance Analysis* visualiserar ansamlingen av kontrastmedel mot dess clearancehastighet. Denna metod fungerar genom att inhämta två MRT-serier – en vid fem minuter och ytterligare en cirka 75 minuter efter injektion av en standarddos kontrastmedel – och subtrahera den första serien från den andra, vilket resulterar i en högupplöst färgkodad karta. Använd Image Fusion för att fusionera och jämföra de båda MRT-bilduppsättningarna.

* Utvecklad vid Sheba Medical Center med teknik som tillhandahållits av Brainlab.

ExempelFärg Förklaring
Röd

Ansamling av kontrastmedel (långsam clearance)

Blå

Clearance av kontrastmedel (snabb clearance)

Krav

Contrast Clearance Analysis-beräkningen kräver två 3D MRT-volymer. För dessa gäller följande:

  • Båda sekvenserna måste tas med likvärdiga scanningsprotokoll

  • Den första sekvensen måste tas cirka fem minuter efter injektionen av kontrastmedel (t.ex. Gd/gadolinium)

  • Den andra sekvensen måste tas 60-105 minuter efter injektionen av kontrastmedel

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15