Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Image Fusion för kraniella förfaranden

Allmän information

När du startar ett kraniellt arbetsflöde kan du välja mellan:

  • Image Fusion

  • Distortion Correction Cranial

  • Virtual iMRI Cranial

Bilderna fusioneras baserat på gemensamma anatomiska strukturer som är synliga i båda bilduppsättningar.

Syftet är att granska kvaliteten på fusionsresultaten och, om den är tillfredsställande, godkänna fusionen. Fusionen sparas genom att välja Done.

Varning

Den kraniella skärmens layoutNr Förklaring

Axiella, koronala och sagittala rekonstruktioner som en förhandsgranskning av aktuellt resultat.

Val av axiell, koronal och sagittal vy.

Det intresseområde (ROI) som används för styv fusion visas som en prickad linje i huvudvyn och ACS-rekonstruktionerna .

Aktuellt fusionerat par visas som ett överlägg, som också kan förhandsgranskas i ACS-rekonstruktionerna .

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15