Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Så här använder du Contrast Clearance AnalysisSteg

1.

Välj den första och andra MRT-bilduppsättningen (dvs. tidig och sen bildinhämtning efter injektionen av kontrastmedel).

2.

Välj Calculate för att starta Contrast Clearance Analysis-beräkningen.

En styv fusion av de båda MR-sekvenserna utförs automatiskt före beräkningen.

3.

Välja mellan axiella, koronala och sagittala vyorienteringar .

4.

Rulla genom bildsnitten med pilknapparna .

5.

Granska ansamlingen/clearance av kontrastmedel.

6.

Som standard är Spy Glass aktiverat.

Granska fusionen genom att använda Blending/Spy Glass.

7.

Granska och acceptera fusionsresultatet om det är tillfredsställande.

8.

Välj Done när detta är klart.

Fusionsresultaten sparas för fortsatt bearbetning.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15