Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Blending för stela fusioner

Allmän information

Blending särskiljer bilduppsättningarna från varandra genom att visa det ena i blått och det andra i orange, och markera kritiska områden av intresse.

Blått och orange är komplementfärger. Om två bilduppsättningar visar samma information visas överlägget som en gråskalebild. När de skiljer sig åt visas resultatet i blått eller orange.

Exempel på Blending

Bilderna som visas längst åt vänster och höger visar en gråskalebild, och blending sker i mitten genom att samtidigt väga intensiteten i endera eller båda bilderna utifrån skjutlistens position.Nr

Komponent

MR-bild (visas i gråskala)

MR-bild (visas i blått)

Blandad sammansatt bild

CT-bild (visas i orange)

CT-bild (visas i gråskala)

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15