Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Uporaba sustava

Namjena

Viewer je softverski uređaj za prikaz medicinskih slika i drugih zdravstvenih podataka. Sadržava funkcije za pregled slika, upravljanje slikama, osnovna mjerenja i 3D vizualizaciju (multiplanarne (MPR) rekonstrukcije i 3D prikaz volumena). Nije namijenjen za primarne dijagnoze na temelju slika niti za pregled mamografskih slika.

Ne postoje specifične indikacije za uporabu softverskog uređaja Viewer.

Ciljni korisnik

Namijenjen je medicinskim djelatnicima kao što su liječnici i njihovo osoblje.

Mjesto upotrebe

Predviđeno je da se oprema upotrebljava u zatvorenom, obično u bolnici ili medicinskoj ustanovi.

Korisnički profili

Uređajem se obično služe medicinski djelatnici kao što su liječnici, njihovi pomoćnici ili medicinski tehničari koji trebaju prikaz medicinskih (DICOM) slika i drugih zdravstvenih podataka u nedijagnostičke svrhe.

Populacija pacijenata

Uređaj je softver koji omogućuje pregled DICOM podataka. Stoga ne postoji specifična populacija pacijenata.

Provjera prihvatljivosti

Upozorenje

Odgovornost

Upozorenje

Komponentama sustava i pomoćnim instrumentima smije rukovati samo osposobljeno medicinsko osoblje.

Br. proiz. 60917-71HR

Date of publication: 2019-08-01