Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Kako ponovno odrediti orijentaciju pacijentaKorak

1.

Odaberite Align.

2.

Rotirajte i/ili panoramski pomaknite sliku tako da se oznake orijentacije u prikazu poravnaju sa stvarnom orijentacijom pacijenta.

Ostali otvoreni prikazi mogu se upotrebljavati za usporedbu i potvrdu orijentacije poravnanja.

Upozorenje
Br. proiz. 60917-71HR

Date of publication: 2019-08-01