DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Avsedd användning

Avsedd användning av DICOM Viewer

DICOM Viewer 3.2 är en programvaruenhet för visning av medicinska bilder och andra sjukvårdsdata. Den innehåller funktioner för bildgranskning, bildmanipulation, grundläggande mätningar och 3D-visualisering (MPR-rekonstruktioner och 3D-volymåtergivning). Den är inte avsedd för primär bilddiagnostik eller granskning av mammografibilder.

Avsedd användare

Avsedda användare är vårdpersonal, såsom läkare och deras personal.

Användningsplats

Användningsplatsen är fastställd till inomhus, vanligtvis i sjukhusmiljö eller klinisk miljö.

Rimlighetsgranskning

Varning

Ansvar

Varning
Art. nr 60915-71SV

Date of publication: 2017-09-28