DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Utbildning och dokumentation

Avsedd målgrupp

Denna användarhandbok är avsedd för sjukvårdspersonal, såsom läkare och deras personal.

Utbildning från Brainlab

För att säkerställa säker och lämplig användning måste samtliga användare genomgå ett utbildningsprogram som hålls av en representant för Brainlab innan de använder systemet.

Dokumentation

Denna handbok beskriver komplicerad medicinsk programvara som måste användas med försiktighet.

Det är därför viktigt att alla användare av systemet:

  • läser denna handbok noggrant innan de hanterar utrustningen,
  • alltid har tillgång till denna handbok.

Tillgängliga användarhandböcker

Användarhandbok

Innehåll

Användarhandböcker för programvara

  • Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering
  • Beskrivning av inställning av systemet i operationssalen
  • Detaljerade programinstruktioner

Användarhandböcker för instrument

Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Handbok för rengöring, desinfektion och sterilisering

Detaljinformation om rengöring, desinfektion och sterilisering av instrument

Användarhandböcker för systemet

Omfattande information om systeminställning

Tekniska användarhandböcker

Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikationer och efterlevnad

Art. nr 60915-71SV

Date of publication: 2017-09-28