DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Hur man omdefinierar patientorientering

Med funktionen Align kan du omdefiniera patientens riktning i bilduppsättningen.

Om patienten till exempel scannades i axial (buk- eller ryggläge) position men med huvudet vinklat kommer märkningen i scanningsdata att inte stämma med riktningen. Du kan rätta till detta genom att anpassa informationen så att den stämmer överens med etiketten i respektive vy.Steg

1.

Tryck på Align .

2.

Rotera och/eller panorera bilden så att riktningsmarkörerna i vyn justeras efter patientens faktiska riktning.

Andra öppna vyer kan användas för att jämföra och verifiera riktningsjusteringen.

Varning

Art. nr 60915-71SV

Date of publication: 2017-09-28