Fibertracking

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

  • Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
  • Fibertracking® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemærker, som ikke tilhører Brainlab

  • Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Patientoplysninger

Dette produkt kan være dækket af en eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For yderligere oplysninger, se: https://www.brainlab.com/patent/.

Integreret tredjepartssoftware

  • Denne software er delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.
  • Denne software indeholder OpenJPEG-biblioteket. For en fuldstændig beskrivelse af ophavsrettigheder, ansvarsfraskrivelser og licens se http://www.openjpeg.org/.
  • Dele af denne software er baseret på arbejde udført af Sun Microsystems Inc.
  • Dette produkt indeholder software, der er udviklet af Apache Software Foundation (www.apache.org/), ophavsret © 1999-2004 Apache Software Foundation.
  • Denne software er delvist baseret på Xerces C++ 3.1.1, der er udviklet af Apache Software Foundation. For en fuldstændig beskrivelse af ophavsrettigheder, ansvarsfraskrivelser og licens se http://xerces.apache.org/.
  • Dette produkt indeholder libtiff 4.0.4 beta. For en fuldstændig beskrivelse af ophavsrettigheder, ansvarsfraskrivelser og licens se http://www.libtiff.org/misc.html.

CE-mærkeCE-mærkningen viser, at Brainlab-produktet opfylder de væsentlige krav i direktivet om medicinsk udstyr (MDD).

I henhold til MDD (Rådets direktiv 93/42/EØF) er Fibertracking et klasse IIb-produkt.

Anvisninger for bortskaffelseElektrisk og elektronisk udstyr må udelukkende bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Oplysninger vedrørende WEEE-direktivet (affald fra elektrisk og elektronisk udstyr) findes på:

http://www.brainlab.com/en/sustainability

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte sælges af eller efter ordre fra en læge.

Art-nr.: 60917-64DA

Date of publication: 2018-09-13