Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Sammenlægning for stive fusioner

Generelle oplysninger

Blending skelner mellem billedsæt ved at vise et i blåt og det andet i gult og fremhæve kritiske interesseområder.

Blå og gul er komplementære farver. De to billedsæt viser den samme information, overlægningen vises som et billede i grå skala. Hvor der er forskelle, er resultatet blåt eller gult.

Eksempel på sammenlægning

Billederne, som vises yderst til venstre og højre, viser et billede i gråtoner og sammenlægningen udføres i midten ved samtidig afvejning af intensiteten i et eller begge billeder, afhængigt af skyderens position.Nr.

Komponent

MR-billede (vist i gråtoner)

MR-billede (vist i blåt)

Sammenlagt billede

CT-billede (vist i gult)

CT-billede (vist i gråtoner)

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28