Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Układ InlineUkład Inline pozwala porównać ścieżkę trajektorii w dwóch widokach wyrównanych względem ścieżki, gdzie jeden z widoków jest prostopadły względem drugiego.

Nr art.: 60917-70PL

Date of publication: 2019-02-07